ਰਿਫੰਡ ਨੀਤੀ

ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ

- ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਟਮ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

- ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਲਿਵਰੀ

- ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 100% ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ

- ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੰਬਰ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਸਲ ਟਰੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

- ਰਿਵਾਜ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕੇਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪਲ ਤੋਂ 3 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੁਫਤ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ (2 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ)

- ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ