ਸਥਾਨਕ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ

ਸਥਾਨਕ ਬੈਂਕ ਤਬਾਦਲਾ

ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਇਗੀਸ਼ੁਦਾ ਆਰਡਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਨਿਮਰ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੈਨੇਜਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ:

- ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ

- ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਂ

- ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਾਮ

ਨੋਟ: ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਸੀਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ

 

ਪਿਛਲੇ ਲੇਖ ਬੈਂਕ ਅਰਜ਼ੀ
ਅਗਲਾ ਲੇਖ ਏਟੀਐਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨਕਦ

ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡੋ

ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

* ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰ